Krbová kachlová kamna ceníková typová

  KRBOVÉ VLOŽKY S3, S4 a MODELY KAMEN SK
  

 Kamna jsou vyrobena z ocelových žárových plechů o tlouštce 5 mm obložených žáruvzdorným materiálem.V prostřední části kamen je spalovací komora uzavíratelná pomocí přikládacích dvířek, která jsou opatřena zavírací kličkou. Dvířka jsou osazena speciálním křemičitým sklem, které je schopno odolávat teplotám až 800 °C. Tyto vložky jsou svými vlastnostmi hodnocené, při ekonomickém povozu spalování dřeva různých druhů, do kategorie topidel s velmi dlouhou životností. V nabídce jsou vložky S3 a S4 o maximálních výkonech 12 a 16 kW, certifikované Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

 Pro tyto vložky S3 a S4 máme více možností provedení vstupních dvířek a také spalinového vodního výměníků s možností změny výkonů do systému ústředního topení a úpravy velikosti a tvaru kachlového pláště.

Díky své konstrukci - ocelové silnostěnné plechy a silnostěnný žáruvzdorný materiál se tyto topidla vyznačují akumulací – setrvačnosti, kterou měla topidla v minulosti tj. hřání kamen po skončení topení, které umožňují naakumulovat tepelnou energii a vydávat jí po dostatečném nahřátí topením, tím odpadají nepříjemné výkyvy teplot při vytápění objektů a snižují se tímto také celkové náklady na vytápění.

Charakteristika modelů kamen:

Modely krbových kachlových kamen:

SK-1, SK-2, SK-3, SK-4 - rohová kamna, SK-5, SK-6, SK-7 - kuchyňksý sporák SK-8

Vzhled Krbových kachlových kamen typů SK:

Model SK-1

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-1

Výkon: vložka S3 12 kW

Vzor kachlí: Ornament

Barva kachlí: béžový nástřik

Provedení kamen: oblouková dvířka, spodní kachlová římsa, kachlová nástavba výška 1 kachle

 

 

 

 

 

Model SK-2

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-2

Výkon: vložka S3 12 kW

Vzor kachlí: Bonbón

Barva kachlí: antracit

Provedení kamen: oblouková dvířka, zvýšené tělo kamen

 

 

 

Model SK-3

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-2

Výkon: vložka S4 16 kW

Vzor kachlí: Bonbón

Barva kachlí: slonová kost

Provedení kamen: spodní kachlová římsa, ocelový atypický koš na dřevo, podkladní skleněná podložka

 

 

Model SK-4 - rohová kamna

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-4 rohových

Výkon: vložka S4 16 kW

Vzor kachlí: Mušle

Barva kachlí: srnčí hněď

Provedení kamen: umístění do úhlu stěn 130°, oblouková dvířka, kachlová nástavba výška 2 kachle

 

 

Model SK-5

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-5

Výkon: vložka S4 16 kW

Vzor kachlí: Hluboký věneček

Barva kachlí: srnčí hněď

Provedení kamen: panoramatická dvířka, kachlová nástavba výška 1 kachle 

 

 

Model SK-6

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-6

Výkon: vložka S4 16 kW

Vzor kachlí: Bonbón

Barva kachlí: béžový nástřik

Provedení kamen: atypické provedení do výklenku, oblouková dvířka, zvýšené tělo kamen 

 

 

Model SK-7 - kuchyňský sporák

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-7

Výkon: vložka S3 12 kW

Vzor kachlí: Kaplička

Barva kachlí: vínová

Provedení kamen: oboustranně okachlovana kamna

 

 

 

Model SK-8

Krbová kachlová kamna

Ukázkové provedení krbových kachlových kamen SK-8

Výkon: vložka S4 16 kW

Vzor kachlí: Kaplička

Barva kachlí: Srnčí Hněď

Provedení kamen: kachlová nástavba

 

 

 

Mezi největší výhody těchto kamen SK1 – SK8 patří zejména:

 • provedení ze silnostěného materiálu ve všech modelech kamen
 • terciální spalování ve vložkách S3 a S4 a tím úspornější systém topení při zachování vysoké účinosti kamen
 • částečně akumulační materiál jako standart v druhém plášti po obvodu vložky u všech typů kamen
 • variabilita kamen – možnost úpravy modelu navýšením, rozšířením nebo naopak
 • možnost vodního výměníků od 8 kW (vložka S3) do max. 14 kW (vložka S4 s použitím spalinového výměníku)
 • možnost výběru vzoru a barvy kachlí v opláštění bez rozdílu ceny

Varianty kamen v sekci fota od našich zákazníků (klikněte zde)

Vložka S3 a S4 12 kW 

 • Nové provedení zajišťující vynikající čistotu skla
 • zjednodušená obsluha a čištění
 • tradiční objemný popelník
 • možnost vestavěného vodního výměníku
 • velmi nízké emise škodlivin
 • vysoce ekonomický provoz
 • možná volba v tvaru litinových dvířek
 • umožňuje oboustranné použití kamen

Měřené a vypočtené veličiny:jmenovitý výkon – zdroj protokol č.30-5196/T

Jednotka

S3

S4

Jmenovitý tepelný výkon

kW

12

16

Tah komína

Pa

12

12

Průměrná teplota spalin

°C

245

353

CO2

%

7,45

8,1

CO - naměřené

%

0,10

0,10

Účinnost vložky

%

74

68

Tepelný výkon dosažený

kW

8,5

12,9

Teplovodní výměník spalinový výkon       

 

Vložky obložené kachlemi svým stylem s praskajícím dřevem vytvářejí domácí atmosféru s vůní živého ohně. Provedení krbových kamen spojuje tradici litinových topidel a moderní realizace teplovodních a teplovzdušných kamen. Krbové vložky, které jsou základem modelových kamen firmy Retap s.r.o. jsou v nabídce s výkony 12 kW a 16 kW. Tyto vložky jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem v Brně. 
 Topeniště vložky je uzavřeno prosklenými litinovými dvířky, což umožňuje zatopit v krbu bez rizika požáru. Keramické sklo je dodáváno předními světovými výrobci a garantuje bezpečný provoz. Litinová prosklená dvířka lze otvírat do strany. Litina je chráněna nástřikem žáruvzdorného černého matného laku. Krbové vložky jsou v popelníkovém díle opatřeny ovládacími prvky pro regulaci primárního a sekundárního vzduchu. Horní i spodní částí skla je přiváděn sekundární vzduch, který zabraňuje usazování splodin na skle. Spaliny jsou odváděny z topeniště do kouřovodu o průměru 150 mm. Spalovací kamna musí být připojena odvodem spalin do komína dle ČSN 374210. K instalaci kamen a montáži s ní spojené je nutná platná revize komínu dle ČSN.

 

Co to znamená: dobrá kamna?

Jak velká kamna nebo krbovou vložku?

To záleží na:

 • rozloze domu/pokoje
 • izolaci domu
 • dispozičním řešení domu
 • na tom, zda dáváte přednost požitku z pohledu na plameny či teplu

V Evropě se pro přibližný výpočet potřebného výkonu  používá 60-70 W na 1m2,  při výšce stropu  2,4 m.

 

Účinnost

Nejdůležitější faktory z hlediska účinnosti jsou:

 • Dokonale těsné topeniště
 • Velikost sálavé plochy
 • Druh dřeva a  % vlhkosti
 • Izolace domu
 • Způsob ovládání kamen

Kamna s vysokou účinností spalují dřevo spíše pomaleji než rychle. Spalování je řízeno regulací přívodu vzduchu do topeniště.

 

Dřevo hoří ve třech fázích:

 • Voda se odpaří
 • Dřevo se přemění v dřevěné uhlí a plyny
 • Dřevěné uhlí hoří

Mnoho kamen nechává uniknout plyny nespálené do komína. Tyto plyny představují 60% potenciálního tepla, obsaženého ve dřevu. Aby se tomu zabránilo, je třeba přivést do topeniště kyslík a smíchat ho s plyny při teplotě 350 – 600 °C. Moderní kamna jsou koncipována tak, že sekundární vzduch přiváděný do topeniště umožňuje spalování plynů a částic, které by normálně unikly do komína nespáleny a tím dosahují vyšší účinnosti. Pomalé spalování je normálně odvislé od primárního přívodu vzduchu. Přidáním sekundárního vzduchu se spálí plyny a částice mnohem účinněji než při nižší teplotě v topeništi. Tento systém se všeobecně nazývá dvojí nebo čisté spalování = Clean Burn a zvyšuje účinnost až o 40%.
  
K dosažení vysoké účinnosti je zapotřebí suchého dřeva. Mokré dřevo vedle nižží účinnosti navíc způsobuje tvorbu kreozotu v komínu, pokud dochází k nedokonalému spalování.

 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 3800 W energie (100 % účinnost)
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 420 W (12 % účinnost) spáleného v otevřeném krbu
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 1900 W (50 % účinnost) spáleného v tradičním topeništi
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 2800 W (75 % účinnost) spáleného v topeništi s čistým spalováním

 

Rozdíl v účinnosti

Tepelný výkon

Množství energie, kterou lze získat spálením dřeva, závisí na jeho vlhkosti. Při ideální vlhkosti 20%  získáme cca 2800 W z 1 kg dřeva při 75%-ní účinnosti.

 

Kalorická hodnota

Suché dřevo dává více tepla na 1 kg dřeva, ale kratší dobu hoření
Hodnoty hoření dřeva při 0% vlhkosti

Model SK – 1 MINI  

Provedení:

KAMNA SK - 1 MINI

 • Varianta kamen: Kamna SK-1 MINI 
 • vzor kachlí: vzor č.8 
 • barva kachlí: medová 
 • v tomto provedení navíc: spodní kachlová římsa 
 • Jmenovitý výkon: 12 kW 
 • Rozměry: 960 x 750 x 520 (výška x šířka x hloubka) 
 • Průměr kouřovodu: 150 mm 
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční 
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
   

Model SK – 1

Provedení:

KAMNA SK - 1

 • Varianta kamen: Kamna SK-1
 • vzor kachlí: hluboký věneček
 • barva kachlí: zelená
 • v tomto provedení navíc: spodní kachlová římsa
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Rozměry: 1190 x 750 x 520 (výška x šířka x hloubka)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW nebo 6,5 kW
 • Napojení: ve spodní části 2xG 3/4” nebo 4xG 3/4”
   

Model SK – 2

Provedení:

KAMNA SK - 2

 • Varianta kamen: Kamna SK-2
 • vzor kachlí: kaplička Letovice
 • barva kachlí: zelená zkušební
 • v tomto provedení navíc: kachlové lavičky na obou stranách
 • Jmenovitý výkon: 8 kW
 • Rozměry: 1490 x 750 x 520 (výška x šířka x hloubka)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: horní
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW nebo 6kW
 • Napojení: ve spodní části 2xG 3/4” nebo 4xG 3/4”
   

Model SK – 3

Provedení:

KAMNA SK - 3

 • Varianta kamen: Kamna SK-3
 • vzor kachlí: hluboký věneček
 • barva kachlí: srnčí hněď
 • v tomto provedení navíc: vodní výměník 6,5 kW
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Rozměry: 1190 x 970 x 520 (výška x šířka x hloubka)
 • Průměr kouřovodu: 180 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 8,5 kW
 • Napojení: ve spodní části 4xG 3/4”
   

Model SK – 4

Provedení: rohová kamna s lavicí

KAMNA SK - 4 ; 8 kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-4 rohová kamna s lavicí 8 kW
 • Vzor kachlí: květ
 • Barva kachlí: srnčí hněď
 • Jmenovitý výkon: 8 kW
 • Rozměry: (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW nebo 6,5 kW
 • Napojení: ve spodní části 2xG 3/4”

 

KAMNA SK - 4 ; 12 kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-4 rohová kamna s lavicí 12 kW
 • Vzor kachlí: kopretina
 • Barva kachlí: zelená brčál
 • v tomto provedení navíc: kachlová nástavba, výška 2 kachle,kachlová lavice vlevo rozšířená
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Model dle ceníku
 • Rozměry: (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 180 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: až 8,5 kW
 • Napojení: ve spodní části 2xG 3/4”
 

 

Model SK – 4

Provedení: rohová kamna bez lavice

KAMNA SK - 4 ; ROHOVÁ KAMNA BEZ LAVICE 8 kW

 • Varianta kamen: Kamna SK-4 rohová kamna bez lavice 8 kW
 • KAMNA SK-4 ; ROHOVÁ KAMNA BEZ LAVICE 8 kWVzor kachlí: mušle
 • Barva kachlí:zelená brčál
 • V tomto provedení navíc: spodní kachlová římsa
 • Jmenovitý výkon: 8 kW
 • Rozměry: (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x G 3/4”

KAMNA SK - 4 ; ROHOVÁ KAMNA BEZ LAVICE ; 12 kW

 • Varianta kamen: Kamna SK-4 rohová kamna bez lavice 12 kW
 • Vzor kachlí: bonbon
 • Barva kachlí: béžový nástřik
 • V tomto provedení navíc: spodní kachlová římsa
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Rozměry: (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 180 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x (4) x G 3/4”
 

Model SK – 5

Provedení:

KAMNA SK - 5 ; 8 kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-5 ; 8 kW
 • NÁKRES KAMEN SK - 5 ; 8kWVzor kachlí: vlnka Retap
 • Barva kachlí: vínová, v tomto provedení navíc spodní kachlová římsa
 • Jmenovitý výkon: 8 kW
 • Rozměry: 1315 x 1220 x 750 (výška x šířka x hloubka)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW nebo 6 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x G 3/4”

KAMNA SK - 5 ; 12 kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-5 ; 12 kW
 • Vzor kachlí: hluboký věneček
 • Barva kachlí: tmavě hnědá, v tomto provedení navíc kachlová nástavba, výška 1 kachle
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Rozměry: 1315 x 1720 x 750 (výška x šířka x hloubka)
 • Průměr kouřovodu: 180 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 8,5 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x (4) x G 3/4”
 

Model SK – 6

Provedení:

NÁKRES KAMEN SK - 6 ; 8kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-6 ; 8 kW
 • Vzor kachlí: mělký věneček
 • Barva kachlí: tmavě hnědá, v tomto provedení navíc kachlová nástavba, výška 1 kachle
 • Jmenovitý výkon: 8 kW
 • Rozměry: (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW nebo 6 kW
 • Napojení ve spodní části: 2xG 3/4” nebo 4xG 3/4

KAMNA SK- 6 ; 12 kW

 • Varianta kamen: Kamna SK-6 ; 12 kW
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Rozměry: (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 180 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 8,5 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x (4) x G 3/4”
 

Model SK – 7

Provedení:

KAMNA SK - 7 ; kuchyňský sporák

 • Varianta kamen: Kamna SK-7 ; kuchyňský sporák
 • NÁKRES KAMNA SK-4 ; ROHOVÁ KAMNA BEZ LAVICE 8 kWVzor kachlí: vlnka Retap
 • Barva kachlí: srnčí hněď, model dle ceníku
 • Rozměry: 1450 x 1550 x 630 (výška x šířka x hloubka) - (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x G 3/4”

 

Model SK – 8

Provedení:

KAMNA SK -8 ; 8 kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-8 ; 8 kW
 • Vzor kachlí: terč
 • Barva kachlí: zelená, model dle ceníku
 • Jmenovitý výkon: 8 kW
 • Rozměry: 1200 x 1000 x 690 (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 150 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 4 kW nebo 6 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x G 3/4” nebo 4xG 3/4”

KAMNA SK - 8 ; 12 kW

 
 • Varianta kamen: Kamna SK-5 ; 12 kW
 • Vzor kachlí: kaplička Letovice
 • Barva kachlí: medová
 • Jmenovitý výkon: 12 kW
 • Rozměry: 1470 x 1220 x 690 (na vyžádání výkres)
 • Průměr kouřovodu: 180 mm
 • Možný vývod kouřovodu: zadní, horní, boční
 • Spodní okraj kouřovodu: bude upřesněn se zakázkou
 • Možno vestavěný vodní výměník
 • Maximální výkon výměníku: 8,5 kW
 • Napojení ve spodní části: 2 x (4) x G 3/4”
 

Atypické provedení vycházejí z konkrétního modelu kamen, na základě výkresu, plánku nebo fotografie plánovaného místa kamen můžeme vypracovat konkrétní návrh.

Všechny kamna jsou dodávána s certifikovanými litinovými krbovými vložkami o výkonech 8 kW nebo 12 kW .Certifikováno STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM, s.p. pod číslem B-30-00547-05. V případě montáže Spalovacích akumulačních kamen, firmou Retap s.r.o., v objektech pro bydlení, je sazba DPH 5%. Ceny jsou bez dopravy.* Zvýhodněná cena platí při objednání ve firmě Retap s.r.o nebo na základě internetové objednávky (www.retap.cz). ** Rozměry kamen jsou s tolerancí způsobenou rozdílnou velikostí použitých kachlí.

Aktuality

Kontakty

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730, 463 65
Nové Město p. Smrkem
Tel1.: +420 482 325 537
tel2.: +420 775 325 555
tel3.: +420 603 260 891
E-mail: retap@retap.cz
web: www.retap.cz
GPS 50°55'43.600"N, 15°13'32.360"E

Facebook

Naši partneři

^